Η Εθνική Συνάντηση της Πρωτοβουλίας ADVANTAGE με θέμα «Σχεδιασμός δράσεων για την πρόληψη και διαχείριση της ευπάθειας 2020-2030» πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 στην Αθήνα.

Η Πρωτοβουλία ADVANTAGE είναι μία Κοινή Δράση που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την πρόληψη και διαχείριση της γηριατρικής ευπάθειας. Συμμετέχουν 22 κράτη-μέλη και πάνω από 35 οργανισμοί και συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τα κράτη-μέλη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ