ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Τακτικά Μέλη του Ελληνικού Δικτύου Καταγμάτων Ευθραυστότητας - Fragility Fracture Network Greece (FFN Gr) μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα με εξειδικευμένες σπουδές ή σημαντική πρακτική εμπειρία ή επιμόρφωση σε συναφή προς τον σκοπό της εταιρείας θέματα, ή εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω χώρο. Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο του FFN Gr για να γίνετε Τακτικό Μέλος, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα.

Μέχρι 1500 Χαρακτήρες

Πρόσωπο επαφής για σύσταση: