Διεπιστημονική αντιμετώπιση κατάγματος

Αποκατάσταση κατάγματος ευθραυστότητας

Δευτεροβάθμια πρόληψη κατάγματος ευθραυστότητας

Εθνικές συμμαχίες και αλλαγή πολιτικών