Σκοπός του πυλώνα αυτού είναι η διαμόρφωση ασφαλών πρωτοκόλλων που θα εγγυώνται την ταχύτερη αντιμετώπιση του κατάγματος με βάση τεκμηριωμένες καλές πρακτικές ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας. Προτεραιότητες εδώ είναι:

  • οργάνωση διαδικασιών – ταχεία χειρουργική αντιμετώπιση
  • ορθο-γηριατρική εκτίμηση και φροντίδα
  • γηριατρική νοσηλευτική εκπαίδευση
  • δημιουργία μητρώου ασθενών (ηλικιωμένοι με κατάγματα ευθραυστότητας)