Ο πυλώνας αυτός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον προηγούμενο και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη διασυνδετικής υπηρεσίας καταγμάτων (Fracture Liaison Service) με βάση τη μελέτη καλών πρακτικών από το εξωτερικό. Προτεραιότητες στον τομέα αυτό είναι:

  • η διασύνδεση και συνεργασία με τις δομές κοινοτικής φροντίδας και τα προγράμματα Βοήθειας στο Σπίτι ή Κατ’ οίκον Νοσηλείας
  • θεραπεία οστεοπόρωσης – σαρκοπενίας – ευπάθειας
  • σωστή διατροφή και επαρκής φυσική δραστηριότητα (άσκηση)
  • έλεγχος ισορροπίας και πρόληψη πτώσεων