Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Παγκόσμια Πρόσκληση για Δράση, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.fragilityfracturenetwork.org/cta/