Εάν επιθυμείτε να στηρίξετε τις δράσεις του FNN Greece, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας e-mail στο ffngr22017@gmail.com.