Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου FFN GR

  • Γεώργιος Δρόσος (Πρόεδρος)
  • Ηλίας Παναγιωτόπουλος (Προηγούμενος Πρόεδρος)
  • Χρήστος Λιονής (Αντιπρόεδρος)
  • Παναγιώτα Γαρδέλη (Γενική Γραμματέας)
  • Παπαθανασόπουλος Φώτης (Ταμίας)
  • Μαρία Πανουργιά (Μέλος)
  • Μάρκος Σγάντζος (Μέλος)