Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου FFN GR

Χρήστος Λιονής
Χρήστος Λιονής(Πρόεδρος)
Γεώργιος Δρόσος
Γεώργιος Δρόσος(Προηγούμενος Πρόεδρος)
Ηλίας Παναγιωτόπουλος
Ηλίας Παναγιωτόπουλος(Αντιπρόεδρος)
Κωνσταντίνος Κοθώνας
Κωνσταντίνος Κοθώνας(Γενικός Γραμματέας)
Φώτης Παπαθανασόπουλος
Φώτης Παπαθανασόπουλος(Ταμίας)
Μαρία Πανουργιά
Μαρία Πανουργιά(Μέλος)
Δημήτριος Λύτρας
Δημήτριος Λύτρας(Μέλος)