Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου FFN GR

  • Παναγιωτόπουλος Ηλίας (Πρόεδρος)
  • Μιχαήλ Ξανθή (Αντιπρόεδρος)
  • Δρόσος Γιώργος (Γενικός Γραμματέας)
  • Παπαθανασόπουλος Φώτης (Ταμίας)
  • Λιονής Χρήστος (Μέλος)
  • Βογιατζής Γρηγόρης (Μέλος)
  • Ζαφειροπούλου Μαρία (Μέλος)