Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου FFN GR

Γεώργιος Δρόσος
Γεώργιος Δρόσος(Πρόεδρος)
Ηλίας Παναγιωτόπουλος
Ηλίας Παναγιωτόπουλος(Προηγούμενος Πρόεδρος)
Χρήστος Λιονής
Χρήστος Λιονής(Αντιπρόεδρος)
Παναγιώτα Γαρδέλη
Παναγιώτα Γαρδέλη(Γενική Γραμματέας)
Φώτης Παπαθανασόπουλος
Φώτης Παπαθανασόπουλος(Ταμίας)
Μαρία Πανουργιά
Μαρία Πανουργιά(Μέλος)
Μάρκος Σγάντζος
Μάρκος Σγάντζος(Μέλος)