Πιλοτικό πρόγραμμα καταγραφής καταγμάτων ευθραυστότητας και εκπαίδευσης ασθενών και φροντιστών

ΔΡΑΣΗ: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – Ε.Υ. ΔΙΑ.»