Η Ημερίδα με θέμα «Διαχείριση της Ευπάθειας Ηλικιωμένων – Παρουσίαση της Κοινής Δράσης (Joint Action) ADVANTAGE» πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2018 στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

Η Πρωτοβουλία ADVANTAGE είναι μία Κοινή Δράση που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την πρόληψη και διαχείριση της γηριατρικής ευπάθειας. Συμμετέχουν 22 κράτη-μέλη και πάνω από 35 οργανισμοί και συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τα κράτη-μέλη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ