Εισηγητές: -Πέτρος Γαλάνης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ -Ολυμπία Κωνσταντακοπούλου, Οικονομολόγος-Στατιστικός, ΕΚΠΑ

Προεδρείο: -Γεωργουσοπούλου Βασιλική, RN, PhD, Γρ. Εκπαίδευσης ΓΝ Αλεξανδρούπολης

-Μωύσογλου Ιωάννης, RN, PhD , Αν. Προϊστάμενος ΓΝ Λαμίας