Εισηγητές: -Παναγιώτα Γαρδέλη, ΜSc, PhD, Καθηγήτρια Νοσηλευτικής ΤΕΕ

-Άρης Υφαντής, RMHN, PgDip(ed), MSc, PhDmed, ΓN Λαμίας, Vice President 4th Dep.Hellenic Regulatory Body of Nurses Thessalia & Central Greece

-Θεοφάνης Βορβολάκος, Επίκουρος Καθηγητής, Δημοκρίτειο Παν. Θράκης

Προεδρείο: -Γαμβρούλη Μαρία, RN, MSICP, PgDip (ED), MSHCM, PhD (c), ΕΚΠΑ

-Καζαντζίδου Όλγα, RN,Ορθοπαιδική κλινική ΓΝΘ «Παπαγεωργίου»