Εισηγητές: -Αρετή Νικηφόρου, RN, ΜSc, Προϊσταμένη Γρ. Εκπαίδευσης, ΚΑΑ Φιλοκτήτης

-Μαρία Κάργα, RN, Msc, PhD, Προϊσταμένη A Ορθοπαιδικής Κλινικής ΠΓΝ Πατρών -Μαρία Βουτσινά, Κλινική διαιτολόγος, ΜSc, ΚΑΑ Φιλοκτήτης

Προεδρείο: -Σοφία Παπανικολάου, RN, MSc, PhD, Αναισθησιολογικό τμήμα, ΠΓΝ Πατρών

-Μαρία Πανουργιά, Γηρίατρος, PhD, Δ/ντρια Ορθογηριατρικής Κλινικής, Milton Kenyes

University Hospital, UK