Είναι απόφοιτος της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής και Αξιωματικός
Υγειονομικού του Στρατού Ξηράς. Έχει παρακολουθήσει όλα τα υποχρεωτικά για τον
βαθμό του στρατιωτικά σχολεία. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στις Στρατηγικές
Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων και έχει υπηρετήσει σε παθολογική,
ορθοπεδική και χειρουργική κλινική του 401 ΓΣΝΑ, ως υπεύθυνος νοσηλευτικής
φροντίδας. Από το 2020 υπηρετεί στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας με αντικείμενο, δράσεις για τη διαχείριση της πανδημίας Covid-19. Έχει
συμμετάσχει ως ομιλητής σε νοσηλευτικά συνέδρια με βασικά θέματα τη στρατιωτική
νοσηλευτική, την ορθογηριατρική νοσηλευτική και την διαχείριση κρίσεων.
Συμμετέχει ενεργά στις εργασίες του νοσηλευτικού τομέα του ΕΔιΚΕ από το 2018
μέχρι σήμερα.