Ο Δρ. Φώτης Παπαθανασόπουλος είναι μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Λονδίνου B.Sc (Eng), με μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.Sc) στα Πληροφοριακά Συστήματα και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία με τη μονάδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, με δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, εστιάζονται στην ανάλυση παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας, καθώς και στα οικονομικά της Υγείας με έμφαση τις Τεχνολογίες Υγείας. Επιπλέον, ο κ. Παπαθανασόπουλος διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέματα Αξιολόγησης Τεχνολογίας, σε εφαρμογές και τεχνολογίες αποκατάστασης, καθώς και σε θέματα διαχείρισης και αξιολόγησης ερευνητικών έργων, εφόσον είχε διατελέσει επί 13 έτη στέλεχος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παν/μίου Πατρών.

Είναι μέλος του Δ.Σ. του Δικτύου καταγμάτων Ευθραυστότητας (FFN-GR) και συνεργάζεται επίσης και με το Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (INBIT), καθώς και την Κλινική Αποκατάστασης του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα διδακτικά του καθήκοντα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, αφορούν θέματα Ιατρικής Φυσικής, Ιατρικής Πληροφορικής και Οικονομικών της Υγείας, ενώ παράλληλα έχει συμμετάσχει σε πολλά σχετικά Εθνικά και Ευρωπαϊκά Ερευνητικά προγράμματα.