• Πανευρωπαϊκό Συνέδριο EuGMS ΑΘΗΝΑ 2020, 7-9 Οκτωβρίου 2020
  • Το ποσό της εγγραφής Ελλήνων ιατρών και επαγγελματιών υγείας ορίστηκε στα 250 ευρω early bird και 100 ευρώ για φοιτητές
  • Προθεσμίες:
    • SUBMITTED SYMPOSIA 2 Μαρτίου 2020
    • ABSTRACT SUBMISSION 15 Μαΐου 2020
  • Θα δοθούν 50 υποτροφίες για καλύτερη προφορική και αναρτημένη ανακοίνωση
  • Το πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι διαθέσιμο εδώ.