Πάτρα 1-10-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή την 1η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας,  το Ελληνικό Δίκτυο Καταγμάτων Ευθραυστότητας ανακοινώνει την έναρξη παρέμβασης με τίτλο: «Σχολείο Υγιούς Γήρανσης» για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας στο πλαίσιο της λειτουργίας της άτυπης ομάδας πρωτοβουλίας «Εργαστήριο Υγιούς Διαβίωσης» και του προγράμματος του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο: «Ολιστική διεπιστημονική προσέγγιση στην αντιμετώπιση ασθενών με κατάγματα ευθραυστότητας» MIS 5047167 (έργο που συγχρηματοδοτείται  από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση  μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»). Η παρέμβαση είναι προϊόν συνέργειας των παραπάνω φορέων με τον Κοινωνικό  Τομέα του Δήμου Πατρέων και το επιστημονικό προσωπικό του Γ’ ΚΑΠΗ, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία και τον προσωπικό χρόνο που αφιέρωσαν και αφιερώνουν εκτός του ωραρίου εργασίας τους.

Η δράση παρέμβασης είναι σε πρώτη πιλοτική φάση και αφορά καθαρά τον τομέα της δευτερογενούς πρόληψης. Σκοπός της είναι μέσα από διαδικασίες εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης οι συμμετέχοντες με συνεχή άσκηση, με έλεγχο της διατροφής τους και μέσα από μελέτη τεκμηριωμένης ιατρικής γνώσης να πάρουν τον έλεγχο της υγείας στα χέρια τους, ώστε από τη μια μεριά να μειώσουν τον κίνδυνο ενός δεύτερου κατάγματος, ενώ από την άλλη να καταστούν πολλαπλασιαστές, δηλαδή, οι ίδιοι ως ζωντανά παραδείγματα να αποτελέσουν καλές πρακτικές μίμησης για τους συνομηλίκους τους κατά το πρότυπο αντίστοιχης καλής πρακτικής του Πανεπιστημίου John Hopkins των Η.Π.Α., με συνεργάτες του οποίου βρισκόμαστε σε συνεχή διαβούλευση για συνεργασία.

Για τον σκοπό αυτό αναπτύχθηκε ηλεκτρονική πλατφόρμα στην Ιστοσελίδα του Ελληνικού Δικτύου Καταγμάτων Ευθραυστότητας (https://eudia.ffngr.eu/), η οποία σε πρώτη φάση θα είναι προσβάσιμη μόνο στους συμμετέχοντες του προγράμματος. Παράλληλα, διαμορφώθηκε ψηφιακό εξατομικευμένο ατομικό και ομαδικό πρόγραμμα για έκαστο/εκάστη από τους συμμετέχοντες στη βάση τριών αξόνων: άσκηση, διατροφή και νοηματοδότηση. Επιπλέον, έγινε βασική ψηφιακή εκπαίδευση και τοποθέτηση λογισμικού σε ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας των συμμετεχόντων και δημιουργήθηκε συνεχής ανοικτή γραμμή επικοινωνίας είτε μέσω της πλατφόρμας, αλλά και μέσω τηλεφώνου. Όλο το εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί προϊόν τεκμηριωμένης ιατρικής γνώσης που παράχθηκε με δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυβέρνησης της Αυστραλίας και για τη χρησιμοποίησή του εξασφαλίστηκαν οι νόμιμες άδειες. Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκαν ολιγόλεπτα βίντεο για την εκτέλεση των ασκήσεων, για την υιοθέτηση της μεσογειακής διατροφής, ομαδικού χορού για την ενίσχυση της ισορροπίας, ενώ στο πλαίσιο ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν συζητήσεις με ειδικούς έχοντας στη δεύτερη περίπτωση και δυνατότητα διάδρασης μαζί τους.  Η περίοδος παρέμβασης θα διαρκέσει για δύο τρίμηνα. Τέλος, εκτός από τους νέους ερευνητές, η ολιστική διεπιστημονική προσέγγιση εξασφαλίζεται με τη συμμετοχή μιας ομάδας επιστημόνων, όπως ιατροί, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, νοσηλευτές, διατροφολόγοι και εργοθεραπευτές.

Πριν την έναρξη της παρέμβασης και στο πλαίσιο διαλογής (screening) των συμμετεχόντων προηγήθηκε ολοκληρωμένη προληπτική γηριατρική αξιολόγηση για τις πτώσεις και την επίδραση των μέτρων Δημόσιας Υγείας λόγω της πανδημίας  σε δείγμα ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που παρακολουθούσαν το πρόγραμμα του Γ’ ΚΑΠΗ. Τα πρώτα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν το επόμενο δίμηνο σε διεθνή συνέδρια ενώ μια σύντομη επισκόπηση τους είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο: https://ffngr.eu/wp-content/uploads/2020/09/%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%91-%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3.pdf

Η πανδημία άλλαξε την καθημερινότητα των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Η Κοινωνία των Πολιτών με την ευελιξία της μπορεί να ανοίξει «μονοπάτια» και αυτό το χρέος προσπαθούμε μέσα από τη συνεργασία να επιτελέσουμε, προκειμένου να καλύψουμε ανάγκες που προέκυψαν μέσα από τη διεξαγωγή της παραπάνω έρευνας, όπως είναι η ανάγκη για άσκηση και η ανάγκη επικοινωνίας και έκφρασης. Στην προσπάθεια αυτή αξιοποιούμε την τεκμηριωμένη ιατρική πληροφορία και την τεχνολογία. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας θα τα μοιραστούμε τόσο με την επιστημονική κοινότητα όσο και με την Τοπική Κοινωνία. Από εκεί και πέρα, αν η προσπάθεια αυτή φέρει καλά αποτελέσματα, είναι χρέος της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να την αξιοποιήσουν, μετατρέποντας τα «μονοπάτια» σε «λεωφόρους» με γνώμονα πάντα την εξασφάλιση των καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και Ποιότητας Ζωής για τους συμπολίτες μας μεγαλύτερης ηλικίας.

 

 

Ο ΣΥNΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Ε.Υ.Δια.)

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΝΤΗΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΤΗTΑΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

& ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS 5047167