4ο Συνέδριο του Ελληνικού Δικτύου Καταγμάτων Ευθραυστότητας

Tο 4ο Συνέδριο του Ελληνικού Δικτύου Καταγμάτων Ευθραυστότητας πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και διαδικτυακά από τις 20 εώς τις 22 Μαϊου 2022 στην Αλεξανδρούπολη. Το θέμα του συνεδρίου ήταν οι Προκλήσεις και οι Ευκαιρίες στην Εφαρμογή των Στόχων του FFN. Τα επιμέρους θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν στους πυλώνες του Δικτύου και ήταν η διεπιστημονική αντιμετώπιση του κατάγματος, η αποκατάσταση κατάγματος ευθραυστότητας, η δευτεροβάθμια πρόληψη κατάγματος ευθραυστότητας και οι εθνικές συμμαχίες με παράλληλη αλλαγή πολιτικών, ώστε να επιτύχουμε το ζητούμενο του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων σε όλα τα επίπεδα πρόληψης και φρόντιδας.