Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Δικτύου Καταγμάτων Ευθραυστότητας, στην τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 25 Μαΐου 2021, αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δι.Κ.Ε.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 ώρα 20.00 και μετά τον απολογισμό του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου θα ακολουθήσει  η διενέργεια των εκλογών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 ώρα 20.00.

Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

  1. Πρόεδρος
  2. Αντιπρόεδρος
  3. Τέσσερα (4) μέλη

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του Ε.Δι.Κ.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση ffngr2017@gmail.com  έως 27 Ιουνίου.

ΗΛΙΑΣ Χ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ