Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Δικτύου Καταγμάτων Ευθραυστότητας, στην τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023,  αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη του νέου  Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δι.Κ.Ε. Η Γενική Συνέλευση θα  πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023, ώρα 20.00 και μετά  τον απολογισμό του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου θα ακολουθήσει η  διενέργεια των εκλογών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα  πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα Τετάρτη 28 Ιουνίου, ώρα 20.00.

Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

1. Αντιπρόεδρος

2. Τέσσερα (4) μέλη

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του Ε.Δι.Κ.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση ffngr2017@gmail.com έως 20 Ιουνίου 2023. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να δηλώσουν τη θέση για την οποία υποβάλλουν υποψηφιότητα και να αποστείλουν ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα.