Στο Ελληνικό Δίκτυο Καταγμάτων Ευθραυστότητας έχουν δημιουργηθεί οι παρακάτω Ομάδες Ειδικού Ενδιαφέροντος (ΟΕΕ):

  • ΟΕΕ Εκπαίδευσης (Συντονιστής: Ηλίας Παναγιωτόπουλος)
  • ΟΕΕ Μητρώου Καταγραφής Καταγμάτων Ευθραυστότητας (Registry) (Συντονιστής: Ευθύμιος Ηλιόπουλος)
  • ΟΕΕ Υπηρεσίας ελέγχου καταγμάτων ευθραυστότητας (FLS-Fragility Fracture Services) (Συντονιστής: Θεόδωρος Τοσουνίδης)
  • ΟΕΕ Ιστοσελίδας (Συντονιστής: Γεώργιος Δρόσος)
  • ΟΕΕ Ορθογηριατρικής Νοσηλευτικής (Συντονίστρια: Αρετή Νικηφόρου)
  • ΟΕΕ Σαρκοπενίας

Αν ενδιαφέρεστε να εγγραφείτε σε κάποια από τις Ομάδες Ειδικού Ενδιαφέροντος, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο ffngr2017@gmail.com